New Version Stalker WM Portal road warrior installer v1.2.6

Hello guys! New Version Stalker WM Portal road warrior installer is available for download. 

Stalker WM Portal road warrior installer for Debian, Ubuntu

This script will work on Debian, Ubuntu and probably other distros of the same families, although no support is offered for them. It isn’t bulletproof but it will probably work if you simply want to setup a Stalker WM Portal on your Debian/Ubuntu box. It has been designed to be as unobtrusive and universal as possible. Continue reading

GUI for IPTables

GUI for IPTABLES

This script will work on Debian, Ubuntu and probably other distros of the same families, although no support is offered for them. It isn’t bulletproof but it will probably work if you simply want to setup a IPTMenu on your Debian/Ubuntu box. It has been designed to be as unobtrusive and universal as possible. Continue reading

New Version Stalker WM Portal road warrior installer v1.2.5

Hello guys! New Version Stalker WM Portal road warrior installer is available for download. 

Stalker WM Portal road warrior installer for Debian, Ubuntu

This script will work on Debian, Ubuntu and probably other distros of the same families, although no support is offered for them. It isn’t bulletproof but it will probably work if you simply want to setup a Stalker WM Portal on your Debian/Ubuntu box. It has been designed to be as unobtrusive and universal as possible. Continue reading

Как да инсталираме MyCLI на Linux (CentOS, Debian, Fedora, and Ubuntu)

tutorial

MyCLI е интерфейс за командния ред на MySQL, MariaDB и Percona с автоматично попълване и подчертаване на синтаксис. Автоматичното завършване ще ви помогне да пишете запитвания по-бързо и с лекота. В REPL (Read, Eval, Print, Loop) ще се появи меню за предложение веднага след като започнете да пишете. Предложенията са чувствителни към контекста въз основа на позицията на курсора. например: Предлагат се само таблици след ключовата дума FROM, след клаузата WHERE се предлагат само имена на колони. Continue reading