dnsdist DNS loadbalancer

tutorial

Какво е dnsdist
dnsdist е loadbalancer на DNS трафик който:

1. Оценява най бързо отговарящите DNS сървъри.
2. Следи за състоянието им, UP и DOWN.3. Конфигурира натоварването между тях.
4. Филтрира или забавя DoS атаки.
Continue reading

Old but cool finds on the Internet.

old

I have found this awesome web page. This allows the user to build and order a flash new PC. http://people.virginia.edu/~zl5y/cgi-bin/Store/web_store.cgi. This PC would run any office productivity or gaming app you could throw at it. A powerful Pentium MMX CPU, a 8MB graphics accelerator card, and 3.2 GB HDD. This is a beast of a PC. Just look at the options. Continue reading

Какво е то VPN?

vpn

Сред характерните черти на успешната комерсиална дейност в съвременния свят можем да посочим широкия териториален размах наред с високата степен на информираност. Производствените мощности се разполагат в близост до източниците на ресурси, а управлението – в бизнес центрове, търговски точки и обекти за предоставяне на услуги – по-близо до потребителя. В такива условия, пред IT отдела на фирмата стои задачата за обединяване на няколко географски разпръснати структури в една мрежа. Continue reading