New Version Stalker WM Portal road warrior installer v1.2.6

Hello guys! New Version Stalker WM Portal road warrior installer is available for download. 

Stalker WM Portal road warrior installer for Debian, Ubuntu

This script will work on Debian, Ubuntu and probably other distros of the same families, although no support is offered for them. It isn’t bulletproof but it will probably work if you simply want to setup a Stalker WM Portal on your Debian/Ubuntu box. It has been designed to be as unobtrusive and universal as possible. Continue reading

GUI for IPTables

GUI for IPTABLES

This script will work on Debian, Ubuntu and probably other distros of the same families, although no support is offered for them. It isn’t bulletproof but it will probably work if you simply want to setup a IPTMenu on your Debian/Ubuntu box. It has been designed to be as unobtrusive and universal as possible. Continue reading

New Version Stalker WM Portal road warrior installer v1.2.5

Hello guys! New Version Stalker WM Portal road warrior installer is available for download. 

Stalker WM Portal road warrior installer for Debian, Ubuntu

This script will work on Debian, Ubuntu and probably other distros of the same families, although no support is offered for them. It isn’t bulletproof but it will probably work if you simply want to setup a Stalker WM Portal on your Debian/Ubuntu box. It has been designed to be as unobtrusive and universal as possible. Continue reading

How to Install Shoutcast Server on Ubuntu 18.04 LTS

SHOUTcast е безплатна софтуерна програма с отворен код и междуплатформено приложение, която може да се използва за поточно предаване на видео през Интернет. SHOUTcast е специално използван за създаване или слушане на интернет аудио излъчвания. SHOUTcast ни позволява да излъчваме поток от музика към отдалечения клиент, свързан със сървъра.
Този урок ще ви води как можете да инсталирате сървъра SHOUTcast в Ubuntu 18.04 LTS сървър. Continue reading