Какво е то VPN?

vpn

Сред характерните черти на успешната комерсиална дейност в съвременния свят можем да посочим широкия териториален размах наред с високата степен на информираност. Производствените мощности се разполагат в близост до източниците на ресурси, а управлението – в бизнес центрове, търговски точки и обекти за предоставяне на услуги – по-близо до потребителя. В такива условия, пред IT отдела на фирмата стои задачата за обединяване на няколко географски разпръснати структури в една мрежа. Continue reading

How to: Attain „Sage“ IPv6 certification from Hurricane Elect

How to: Attain „Sage“ IPv6 certification from Hurricane Elect

A bit of an intro about IPv6:
The most notable feature of IPv6 is that it’s has an unbelievable amount of permutations. IPv6 uses 128 bits for addresses compared to the puny 32 bit address IPv4 has. Beyond that, there’s a lot of low level stuff that’s beyond the scope of this guide but the most notable features are that the packets have very minimal overhead so network equipment has to work less, built in QoS support, stateless address configuration so there’s no need for NAT and better security. Continue reading

How to set up a USB network printer and scanner server on Debian

Или по накратко казано как да направим един обикновен USB принтер мрежови. Преди няколко дена ми се наложи да ползвамдомашния си принтер от различни места за целта нямаше как постоянно да съм физически до него ровейки се из Интернетнамерих една много интересна програма правеща точно това. Continue reading