Как да добавим SWAP на нашия Debian сървър

SWAP дяловете под Linux дават допълнителна възможност на системата да ползва повече памет от физически наличната й. Обаче в много случай ползвайки различни виртуални сървъри SWAP-а липсва и се налага да го добавим ръчно.

Continue reading